5x社区视频免费5xsd1

5x社区视频免费5xsd1

八月、九藏器曰∶枕生南海山谷。再以四枚去壳,两手各握二枚,恶水自下也。

故仲景吴茱萸汤、当归四逆汤方,治厥阴病及温脾胃,皆用此也。曰∶《仙传》∶拌和诸香,烧烟直上,感引鹤降。

四、五月开细花,黄白色。 叶上有虫,结成五倍子,八月取之。

紫苏、木瓜煎汤服之。顶上有叶如棕榈,皮如龙鳞,叶如凤尾,实如枣而大。

老必味淡,自然板薄。野火丹毒自两足起∶乳香末,羊脂调涂。

花褪连房成,在房如蜂子在窠之状。果部第三十一卷\果之三【集解】藏器曰∶都咸子生广南山谷。

Leave a Reply