91skins开箱网

91skins开箱网

 各本草诸书混言之,误矣。莲米味甘带涩,其气清香,得水土之气,故补土,以涩精止利。

临症裁用,存乎其人。答曰∶此不难辨,譬有咸鱼一条,天气晴久,变而作雨,则咸鱼必先发湿,咸鱼中之盐即水也。

入脾、肾二经,兼入肺。 故补血必先补气也。

而独少本草,未免缺然。至于气之滞也,服地黄汤而消痰于顷刻,犹谓气之不行也可乎。

如不涩而纯甘,如龙眼,则归脾又产炎州,得夏令火气而生,以火生土,故补心兼补脾。白头翁所以治下痢后重者,升散郁结故也。

陈藏器云∶羚羊夜宿,以角挂木不着地,但取角弯中深锐紧小,犹有挂痕者是。黄苦寒之性自当下降,而巴豆辛热之性,宜与大黄相反,何以亦主攻下?

Leave a Reply